مجله ادبیات و موسیقی

زندگی

self-improvement-books

زندگی، یعنی چکیدن همچو شمع از گرمیِ عشق زندگی، یعنی لطافت، گُم شدن در نرمیِ عشق زندگی، یعنی دویدن بی امان در وادیِ عشق رفتن و آخر رسیدن، بر درِ آبادیِ عشق می توان هر لحظه هرجا، عاشق و دلداده بودن پر غرور چون آبشاران، بودن اما ساده بودن می شود اندوه شب را از نگاه صبح فهمید یا به ...

ادامه مطلب »

بنویس

patch2image

بنویس بر یاس کبود بنویس بر باورِ رود بنویس از من بنویس بنویس عاشق یکی بود بنویس، بنویس، بنویس آه، قصه بگو از این عاشق دور تو از این تنهای صبور بی تو شکست چو جام بلور بنویس بر یاس سپید بنویس از عشق و امید بنویس دیوانهء تو به خود از عشق تو رسید بنویس، بنویس، بنویس تو موج ...

ادامه مطلب »

متن شعر زیبای دامن کشان

1457458568999772

دامن کشان ، ساقی می خواران از کنار یاران مست و گیسو افشان ، می گریزد در جام می ، از شرنگ دوری وز غم محجوری ، چون شرابی جوشان ، می بریزد دارم قلبی لرزان ز غمش ، دیده شد نگران ساقی می خواران از کنار یاران مست و گیسو افشان می گریزد دارم چشمی گریان به رهش روز ...

ادامه مطلب »
bigtheme
موبایلتو شارژ کن