سایت تابع قوانین جاری کشور می باشد و در صورت درخواست مطلبی حذف خواهد شد سایت تابع قوانین جاری کشور می باشد و در صورت درخواست مطلبی حذف خواهد شد
دسته‌بندی نشدهگوناگونمجله روانشناسی و اجتماعیمطالب جالب

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

در اینبخش رفتارهایی کـه قضاوت دیگران در مورد شـما را خراب می‌کند را مرور میکنیم. شاید مـا عادات و رفتارهایی داشته باشیم کـه از دید دیگران بد بنظر بیایند اما خودمان ندانیم، نمی‌توانیم مثل خودخواه ها بگوییم: خوب خوششان نیاید! نمی‌شود زیرا کـه بخش بزرگی از زندگی مـا وابسته بـه روابط مان با اطراف اسـت، پس ایجاب میکند کـه اگر رفتار بدی داریم آنرا اصلاح کنیم.

1732839130

شل دست دادن

شل دست دادن می‌تواند برداشت اولیه ی دیگران از شـما رابه کلی تخریب کند. طبق تحقیقات، کسانی کـه شل دست میدهند از نظر دیگران افرادی خجالتی، مضطرب، نه چندان رک گو و فاقد هرگونه توانایی ای هستند.

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

اشتباه دیگر، زیاد نگه داشتن دست طرف مقابل در هنگام دست دادن اسـت. اگر بـه دنبال موفقیت هستید، محکم اما نه بیشتر از ۲ ثانیه دست دهید.

 

اشتباه بودن حالت دست ها

وقتی مینشینید بـه حالت دست هایتان دقت داشته باشید. می‌توانید دست هایتان را پاهایتان بگذارید اما انها در جیب هایتان نگذارید چون این احساس رابه وجود می آورد کـه چیزی را پنهان میکنید. اگر دست هایتان را روی میز بگذارید، انها را خیلی محکم در هم قفل نکنید یا کف دستها را روی میز نگذارید.

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

چون باعث می‌شود شخص گفت‌وگو کننده تصور کند میخواهید وی را تحت بازرسی خود درآورید. بـه علاوه، اگر دست هایتان را روی میز بگذارید و انها را بدون فشار در هم قفل کنید، این حرکت هم مناسب اسـت اما بخاطر داشته باشید کـه این حالت در کشور هـای غربی پذیرفته شده اسـت اما در ژاپن و هند اینکار را بی ادبی میدانند.

 

جویدن آدامس

اگر کسی نخستین بار شـما را در حال جویدن آدامس ببیند، ممکن اسـت تصور کند شـما فردی بی تجربه، کودک صفت و تا حدی کلاس پایین هستید. جویدن آدامس اصلا مناسب گفتگو های کاری نیست.

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

با این حال، در موقعیت هایی کـه رسمیت کمتری دارند، جویدن آدامس طبق معمول باعث می‌شود افراد خودمانی تر و خوش برخوردتر بنظر برسند.

 

پرهیز از ارتباط چشمی

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

ارتباط چشمی ابزاری نیرومند برای ایجاد یک برداشت اولیه ی مناسب اسـت. طبق تحقیقات، افرادی کـه حین صحبت و گوش کردن بـه دیگران ارتباط چشمی خودرا حفظ می‌کنند، اغلب با اعتماد بـه نفس تر و باهوش تر بنظر می‌رسند. اما کسانی کـه از ارتباط چشمی خودداری می‌کنند، از نظر دیگران کمتر صمیمی و جذاب و بیشتر مضطرب هستند.

 

بازی با موها

اگر چـه طبق تحقیقات، زنان روزانه تا ۱۸ بار بـه موهای شان دست می‌زنند، بازی با موها می‌تواند تصور نادرستی در کسیکه با او صحبت می‌کنید ایجاد کند. اگر چـه اینکار گاهی روشی برای جلب توجه جنس مخالف اسـت، اما این حرکت میتواند نشان دهنده ی نگرانی، عزت نفس پایین، اضطراب و معذب بودن باشد.

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

بازی با موها بـه شکل مکرر و وسواس گونه حتی میتواند نشانه ی اختلال نظارت تکانه باشد «ناتوانی در مقاومت در برابر یک تکانه یا انگیزه کـه برای خود یا دیگران خطرناک بوده و با احساس لذت بعد از تحقق آن همراه اسـت».

 

اشتباه بودن موضوع گفتگو

بعضی موضوعات هستند کـه کمکی بـه ایجاد یک برداشت اولیه ی خوب نمیکنند مثل صحبت از بیماری ها، پول، مذهب، مدیران قبلی یا شریک های عاطفی سابق، سیاست یا زندگی و مشکلات شخصی.

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

سعی کنید گفتگو را تنها بـه خودتان معطوف نکنید و فراموش نکنید کـه بـه حرف های کسیکه با او صحبت میکنید هم گوش دهید.

 

تجاوز به فضای شخصی

فضای شخصی فاصله ای اسـت کـه میان خود و شخص مقابل تان ایجاد می‌کنید. طبق تحقیقات، فضای شخصی چهار سطح دارد. فاصله شـما و کسیکه با او دریک جلسه ی رسمی ملاقات کرده‌اید باید حدود ۱ تا ۳/۵ متر باشد.

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

اگر بیش از حد بـه شخص مقابل نزدیک شوید، ممکن اسـت سلطه جو بنظر برسید و از طرفی دیگر، اگز بیش از حد فاصله بگیرید این مسأله نشان دهنده ی بی علاقگی شـما اسـت.

 

تولید صداهای آزار دهنده

هر صدایی کـه سهواً و بدون منظور خاصی ایجاد می‌کنید مثل ضربه شدن با انگشتان روی میز یا شکستن قولنج ممکن اسـت برای دیگران اذیت دهنده باشد و حواس انها را پرت کند.

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

ضربه زدن میتواند نشان دهنده ی عصبی بودن، ناراحتی یا بی تابی باشد و هم چنین ممکن اسـت این تصور را ایجاد کند کـه دروغ می‌گویید یا سعی دارید دیگران را ناراحت کنید. شکستن قولنج هم شاید اضطراب شـما را کم کند، اما بررسی ها نشان میدهد کـه یکی از آزاردهنده ترین صداها اسـت.

 

چک کردن مداوم ساعت یا تلفن همراه

هر شخص بطور متوسط ۱۱۰ بار در روز تلفن همراه خودرا چک میکند. اما چک کردن تلفن همراه یا ساعت خود در حین مکالمه بسیار بی ادبانه اسـت.

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

اینکار نشان می‌دهد شـما علاقه ای بطرف مقابل ندارید، حوصله تان سر رفته و کارهای بهتری برای انجام دادن دارید. طبق تحقیقات، حتی گذاشتن گوشی روی میز کناری تان هم از کیفیت گفتگو و مشارکت در آن کم کمی کند.

 

فراموش کردن اسم ها

فراموش کردن اسم یک شخص باعث خجالت خواهد بود، بـه ویژه اگر آن شخص اسم شـما رابه خاطر داشته باشد. برای پیشگیری از این مشکل، بلافاصله بعد از معارفه نام آن شخص را حین صحبت تکرار کنید.

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

بهانه نیاورید کـه بخاطر سپردن اسم ها برایتان مشکل اسـت؛ اگر بـه شخص مقابل تان علاقمند باشید، نام او در ذهن تان باقی میماند.

 

تأخیر داشتن

وقتی دیر میرسید، این برداشت رابه وجود می آورید کـه غیرقابل اعتماد هستید، برنامه ریزی خوبی ندارید، برای زمان دیگران ارزش قائل نبوده و شخص متعهدی نیستید.

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

سعی کنید زمان تان رابه گونه ای تنظیم کنید کـه نگران دیر رسیدن تان نشوید و وادار نباشید عجله کنید. حتی اگر بـه موقع برسید اما قبل آن وادار شده باشید تا آنجا را بدوید، تمرکز کافی نخواهید داشت.

 

نامناسب بودن لباس

طبق آمارها، ۵۵ درصد برداشت اولیه ی دیگران از شـما بر اساس ظاهرتان شکل می‌گیرد. بعضی تحقیقات نشان می‌دهد ظاهر، قد، وزن، رنگ موها و میزان آرایش شـما می‌تواند روی حقوق تان تأثیر بگذارد.

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

اگر با کسی برای نخستین ملاقات میکنید، سعی کنید در انتخاب لباس محافظه کار باشید و از یک ترکیب خنثی استفاده کنید، کفش هایتان را واکس بزنید و از عطرهای تند استفاده نکنید.

 


 

و در ادامه ترفندهای روانشناختی که زندگی تان را راحت تر می کند

ترفندهای روانشناختی ای وجوددارد کـه میتوانیم آگاهانه از انها استفاده کنیم. این ترفندها بـه مـا کمک میکند اعتماد دیگران را جلب کنیم، موافقت انها را کسب کنیم، وقتی مضطرب هستیم خودرا آرام کنیم و بـه رازهای جالبی در مورد افراد پی ببریم.

 

خندیدن

وقتی چندین نفر مشغول خندیدن هستند، هر شخصی بـه شخصی نگاه میکند کـه بیشتر از بقیه از او خوشش می‌آید. بعد از یک جوک بامزه یا در میانه ی یک گفتگوی جالب:

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

هر شخصی بطور ناخودآگاه بـه شخصی نگاه میکند کـه بیشتر از بقیه ی افراد جمع وی را دوست دارد. پس اگر میخواهید همه ی چیز را درباره ی گروهی از دوستان تان بدانید، از قبل خود رابه چند جوک بامزه مجهز کنید.

 

وقتی نگران هستید یک چیزی بجوید

قبل از یک ملاقات مهم، سخنرانی یا هر کار دیگری کـه شـما را نگران و مضطرب میکند، یک آدامس بجوید یا حتی چیزی بخورید. نکته این اسـت کـه:

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

هیچ کسی در زمان خطر چیزی نمی‌خورد، اما زمانی کـه چیزی می جوید، مغز شـما تصور میکند کـه خطری شـما را تهدید نمیکند و میتواند آرام بگیرد. دراین شرایط، مغز سیگنالی می فرستد کـه فشار را کم کرده و بـه مـا کمک میکند تا آرام شویم.

 

با خیره شدن به طرف مقابل می توانید هر اطلاعاتی را به دست آورید

 

اگر پاسخی کـه از شخص مقابل تان گرفتید برایتان قانع کننده نبود یا بنظر میرسد کـه او چیزی را از شـما پنهان می‌کند، تنها کافی اسـت بـه آن شخص خیره شوید.

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

دراین شرایط، سکوت بـه قدری غیرقابل تحمل خواهد شد کـه شخص مقابل حاضر میشود هر چیزی بگوید تا آن سکوت بـه اتمام برسد.

 

تصور کنید که کارفرمای آیندۀ شما دوست نزدیک تان است

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

برای آنکه دریک امتحان مهم یا گفت‌وگو ی شغلی دچار اضطراب نشوید، تصور کنید شخصی کـه مقابل شـما نشسته یکی از دوستان تان اسـت کـه مدت زیادی اسـت وی را ندیده اید. اینکار بشما کمک خواهد کرد کـه بـه سرعت آرام شوید و پاسخ دادن بـه سوالات آن شخص برایتان بسیار آسان تر خواهد شد.

 

اگر در کارتان با افراد زیادی سر و کار دارید، یک آینه پشت سرتان بگذارید

 

اگر در محل کارتان با افراد زیادی صحبت میکنید، یک آینه ی کوچک پشت سرتان قرار دهید. حتماً تعجب خواهید کرد چون اینکار باعث می‌شود:

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

بیشتر افرادی کـه با آنها سر و کار دارید رفتار مودبانه تری داشته باشند و خودرا تا حدودی برای ملاقات با شـما آماده کنند. علت این مسأله آن اسـت کـه هیچ کسی دوست ندارد چهره ی خودش را خشمگین یا ناراحت ببیند.

 

اگر تصور می‌کنید کـه کسی نگاه تان می‌کند، کافی اسـت خمیازه بکشید

 

بـه تصویر نگاه کنید. حالا شـما هم خمیازه کشیدید. بله خمیازه بـه شدت مسری اسـت. برای این کـه متوجه شوید آیا کسی شـما را تماشا می‌کند یا نه، کافی اسـت:

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

خمیازه بکشید و بعد اطراف تان را نگاه کنید. بـه احتمال زیاد کسیکه مشغول نگاه کردن بشما بوده هم شروع بـه خمیازه کشیدن میکند.

 

میانجی گری صحیح

اگر میخواهید بـه یک مشاجره پایان دهید، چیزی برای خوردن بردارید و میان کسانی کـه مشاجره میکنند بایستید. عمل خوردن با آرام گرفتن و آرامش داشتن مرتبط اسـت.

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

احتمال آنکه کسی بـه شخصی کـه مشغول خوردن اسـت حمله کند همیشه کم اسـت، بنابر این مشاجره ایجاد شده بـه سرعت تمام میشود.

 

اگر میخواهید از چیزی خلاص شوید، کافی اسـت در حین صحبت با دیگران، آن چیز رابه انها دهید

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

از کسی یک سوال شخصی یا نظرش را درباره ی چیزی بپرسید. در حین پاسخگویی، مغز بـه قدری مشغول میشود کـه تمامی دیگر واکنش ها بطور خودکار انجام میشود. دراین شرایط، بیشتر افراد هر چیزی کـه بـه انها بدهید را بدون فکر از شـما می‌گیرند.

 

اگر می‌خواهید با دیگران آسان دوست شوید، کافی اسـت از انها درخواستی کنید

این تقاضای باید کار بسیار ساده ای باشد، مثل دادن نمکدان، دستمال کاغذی یا خودکار. کسیکه تقاضای شـما را انجام میدهد تصور میکند کـه از شـما خوشش آمده چون در حق شـما لطف میکند.

 

ملاقات های مهم خودرا برای ساعات ابتدایی یا پایانی روز تنظیم کنید

مردم در ابتدا و انتهای روز اتفاقات را بهتر از بقیه ی اوقات روز بخاطر می سپارند و از اتفاقات بقیه ی ساعات روز تنها خاطرات مبهمی باقی میماند.

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

بهمین دلیل توصیه می‌شود کـه ملاقات های مهم خودرا برای ساعات ابتدایی یا انتهایی روز تنظیم کنید. اگر یک گفتگو ی شغلی دارید، سعی کنید کـه در یکی از این اوقات روز انجام شود.

 

در هنگام صحبت با دیگران بـه جهت پاهای انها دقت کنید

بادقت بـه پاهای دیگران می‌توانید بـه احساسات واقعی افراد در حین گفتگو پی ببرید. اگر بـه پیش کسانی رفتید و انها تنها بدن شان و نه پاهایشان رابه سمت شـما چرخاندند:

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

این بـه معنای آن اسـت کـه انها از شـما خوش شان نمی‌آید. بطور کلی اگر نوک کفش های آنها در جهت متفاوتی قرار داشت، یعنی آنها میخواهند هر چـه زودتر آنجا را ترک کنند.

 

تقلید کردن حرکات بدن دیگران بشما کمک می‌کند اعتماد انها رابه دست آورید

 

تقلید حرکات بدن، حالت ایستادن یا نشستن یا حالات چهره بشما کمک می‌کند اعتماد دیگران را نسبت بخود جلب کنید، حتی اگر آن شخص متوجه نشود کـه خودش را در شـما می‌بیند:

رفتارهایی که قضاوت دیگران در مورد شما را خراب می کند

بدلیل شبیه بودن حرکات بدن و علاقه ای کـه بیشتر افراد بخود دارند این اعتماد ایجاد میشود. اما توجه داشته باشید کـه نباید در اینکار افراط کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا