افسردگی، خودکشی، موبایل، تلفن همراه، عصبانیت، تنفر، اضطراب

دکمه بازگشت به بالا