«جادا پینکِت اسمیت» (Jada Pinket Smith) وقتی که «توپاک» (Tupac) رو ملاقات کرد ، یک دلال دارو بود ….

دکمه بازگشت به بالا