صحبت های«دَنی اُدُنُقو» “Danny O’Donoghue” در اولین صحبتش بعد از جراحی گلو : « این یک تجربه‌ی احساسی بود !»

دکمه بازگشت به بالا