لرری دیوید درباره ی ارتباط با برنی سندرس در برنامه ی «پیدا کردن ریشه ها» یاد میگیره…

دکمه بازگشت به بالا