وضعیت بد ونزوئلا، سازمان ملل متحد، نماینده رسمی مامور عالی پناهندگی سازمان ملل، UNHCR

دکمه بازگشت به بالا